Taşeron Personel Sözlü Sınav Duyurusu Yeni

Taşeron Personel Sözlü Sınav Duyurusu


"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Listeler, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl, Çankaya - Ankara adresinde bulunan  hizmet binasının giriş katındaki duyuru panoları ile Döner Sermaye İşletmesi İstanbul İşletme Müdürlüğünün Hobyar Şeyhülislam Hayri Efendi Cad. No:2/1 Eminönü - Fatih  / İstanbul adresinde bulunan hizmet binasındaki duyuru panolarında ilan edilmiştir."