TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI Yeni


T C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ KADROSUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 27/08/2019 TARİHİNDE NOTER HUZURUNDA YAPILAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUNDA ASİL LİSTELERDE İSMİ BULUNAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) emrinde Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesinde (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze, Örenyeri, Kütüphane, Turizm Danışma Bürosu, Galeri, Kültür Merkezi,v.b …) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi gereği “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu” başlığı altında istihdam edilmesi zorunlu olan Engelli ve Eski Hükümlü alımı için Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen kişiler arasından 27/08/2019 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi sonucunda asil olarak belirlenen adayların hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

I.ASİL ENGELLİ ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Nüfus Cüzdanı Örneği

3) Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.

4) İkametgah Belgesi

5) Diploma (Asıl)

6) 5 Adet Fotoğraf

7) Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde % 40 (kırk) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

8) Güvenlik Soruşturması Formu İndirmek için tıklayınız....  () (2 nüsha, bilgisayar ortamında doldurularak ve resim yapıştırılarak)

II.ASİL ESKİ HÜKÜMLÜ ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Nüfus Cüzdanı Örneği

3) Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.

4) İkametgah Belgesi

5) Diploma (Asıl)

6) 5 Adet Fotoğraf

7) Sağlık Raporu

8) Eski Hükümlü Belgesi (Asıl) 

9) Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için tıklayınız...) 

(2 nüsha, bilgisayar ortamında doldurularak ve resim yapıştırılarak)

III.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

Göreve başlamaya hak kazanan asil adayların istenilen belgeleri 13/09/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Kat:9 (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Balgat-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yerine, kurada belirlenen yedek adaylardan sıralamaya göre öncelikli olanın ataması yapılacaktır.

IV.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kuraları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Sonuçlar İçin Tıklayınız.