ÖSYM KPSS-2015/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE DÖSİMM TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUÖSYM TARAFINDAN KPSS-2015/1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA:

1. Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 21/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/Ankara adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla, müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (21/07/2015) mesai saati bitimine kadar Merkez Müdürlüğümüz genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Merkez Müdürlüğümüz genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.

 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 20/01/2015 tarihi veya sonrasına ait olması)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir dilekçe ile (KPSS puanı ile yerleşenlerin KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), 2015/1 Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 

Tezcan TANER 0312 309 49 53 /4131

Özlem KURNAZ 0312 309 49 53 /4183

Fevzi BARAN 0312 309 49 53/4170 

GETİRİLECEK BELGELER

1) KPSS - 2014 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

2) KPSS – 2014/2, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),

4) Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

5) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),

6) 20/01/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),

7) Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),

8) 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

9) Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız)  (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

10) Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız)

11) Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)