Sıkça Sorulan Sorular
Müze Ve Örenyerleri Girişlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

SORU-1: Müze ve Örenyerlerinden elde edilen gelirler nasıl değerlendirilmektedir?

CEVAP-1: Ülkemizde bulunan Müze ve Örenyerleri giriş ücretleri Avrupa’da bulunan müzelerin giriş ücretlerine nazaran oldukça düşük olup, girişlerden elde edilen gelirler ile söz konusu müze ve örenyerlerinin bakım, onarım, temizlik, güvenlik vb. hizmetleri sağlanmaktadır. Söz konusu gelirlerden % 8 KDV, % 5 Belediye Payı, % 15 Hazine ve % 1 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na pay ödenmektedir.

SORU-2: Milli Bayramlarda Müze ve Örenyerlerine girişlerde ücret alınıyormu? 

 CEVAP-2: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında sadece Ankara’da bulunan Cumhuriyet Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.

SORU-3: Müze ve Örenyerlerine girişlerde Öğrencilerden ücret alınıyormu, ayrıca grup indirimi varmı?

 CEVAP-3: 25.06.2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan 2014 yılı “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller” kapsamında 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar (okul gezilerinde gruba refakat eden öğretmenler) müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilmektedirler. Bu gruba girmeyen ziyaretçiler için Müzekart hizmeti yürürlüğe girmiş olup; Müze ve Örenyerlerinden temin edilebilen Müzekart ile ziyaretçiler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini (Elektronik Turnike Sistemi olan her bir Müze ve Örenyerinde yılda iki giriş hakkı olmak suretiyle) bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edebilmektedir. Müzekart ile ilgili daha detaylı bilgilere http://www.muzekart.com adresinden ulaşılabilmektedir. Bakanlığımızca Ayrıca bir grup indirimi uygulanmamaktadır.

SORU-4 Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Müze ve Örenyerleri hangileridir?

 CEVAP-4: Vatandaşlarımızın müze ve örenyerlerine olan ilgilerini artırmak maksadıyla, Bakanlığımıza bağlı çeşitli illerde bulunan 112 müze ve örenyeri ücretsiz hale getirilmiş olup; detaylı bilgilere Bakanlığımız internet sitesinden (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

SORU-5: Müze ve Örenyerlerine girişlerde ücretsiz bilet uygulaması varmı?

CEVAP-5: 25.06.2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan 2014 yılı “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller”in 3. maddesi kapsamında belirlenen ziyaretçiler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebilmektedir.Daha detaylı bilgiye (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

SORU-6: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerleri nerelerdir?

CEVAP-6: Bakanlığımıza bağlı Müze veÖrenyerleri listesi (http://dosim.kulturturizm.gov.tr) adresinde yer almakta olup, listede yer almayan mekanlar için Bakanlığımızca herhangi bir işlem ( tahsis, ücretsiz ziyaret vb.) yapılmamaktadır.

SORU-7: Müze ve örenyerleri satış alanları ve ticari faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmet tedarik projesinin amacı nedir?

 CEVAP-7: Merkez Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan projenin 2.Aşaması olan “Müze ve Ören Yerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki Projesi”nin de kapsama girmesiyle yürütülen projelerin öncelikli hedefleri arasında kamu-özel sektör işbirliği ile çağdaş müzecilik anlayışına yaraşır, yüksek temsil gücüne sahip satış alanları, ürün ve hizmetler oluşturmak suretiyle ziyaret tecrübesini zenginleştirmek, yaygın ve nitelikli kültürel iletişim sağlamak ve ziyaretçilere müze ve ören yeri ile markalanmış çağdaş ve geleneksel tasarımlar ile eser kopyaları sunmak konuları yer almaktadır. Müze ve ören yerlerimizde 57’i müze satış mağazası, 45’i müze kafeteryası olmak üzere toplam 102 satış birimi hizmete açılmıştır. Bu satış birimleri aracılığı ile ziyaretçilerimize müze ve ören yeri ile özdeşleşen marka ürünler, eser kopyaları, nitelikli yayınlar ve geleneksel el sanatlarımızın en kaliteli örneklerinden oluşan 16.000’i aşkın ürün çeşidi sunulmakta, kafeteryalarda ise uluslararası hijyen standartlarında hazırlanmış taze, temiz ve güvenilir, ambalajlı gıda ürünleri ile çağdaş bir hizmet verilmektedir. Söz konusu ihale öncesi yalnızca 11 müzemizde satış birimimiz varken hiç bir kamu kaynağı kullanılmaksızın bugün ulaşılan 102 satış noktasıyla hizmet kalitesi çağdaş ülkeler düzeyine yükseltilmiş olup, aynı zamanda da önemli bir gelir kaynağı yaratılmıştır. İlk aşama proje ile 19 ilde verilen hizmet projenin 2. Aşamasının devreye girmesi ile 37 ilde modernizasyon çalışmaları ile devam etmektedir.

SORU-8: 2016 yılı sonuna kadar bu proje ile ilgili hedefler nelerdir?

 CEVAP-8 Günümüzde dünyanın önde gelen müzelerinin tamamında mevcut olan nitelikli müze mağazaları ve kafeteryaları, bu müzelerin sosyal hayattaki rolünü güçlendiren ve ziyaret tecrübesini zenginleştirerek artı değer yaratan mekânlar olarak, bu müzelerin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Diğer taraftan yine pek çok ülkede, çağdaş bir anlayışla yönetilen müzelerde ticari operasyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı giderek artmakta ve yüksek kaynak ihtiyacı karşısında müze mağazaları, gelir getirici faaliyetlerinin arasında artan bir önem kazanmaktadır. Ülkemizde de kültür varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların bu tür gelirlerle desteklenmesi kamu yararı açısından önem taşımaktadır. Bakanlığımız bu gelişmeler ışığında ülkemizde bulunan müze ve örenyerlerinin dünyadaki iyi örnekleri ile yarışan bir seviyeye gelmesi için gerekli çalışmaları bu projeler kapsamında geliştirmektedir.

SORU-9: Müze ve örenyerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve yönetimi işi nedir ve sağlayacağı faydalar nelerdir?

CEVAP-9 13 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi” ihalesinin konusu; sözleşme süresi ile sınırlı kalmak üzere, kapsam dâhilindeki müze ve ören yeri gişelerinin idare adına işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve bu kapsamda bilet tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlanması ile tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır. Birinci ihalenin devamı olarak Merkez Müdürlüğümüzce 30 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımıza bağlı 104 müze ve ören yerini kapsayan “2. Aşama Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhalesi” gerçekleştirilmiştir. Bu projeler ile önceliklerimiz; müze ve ören yerlerine girişlerde hızlılık ve güven oluşturulması, gün geçtikçe artan talebin daha etkin şekilde karşılanması, ziyaretçi memnuniyeti, yenilenen teknolojiyle uyumlu olarak hedeflenen hizmet verimliliği ve hizmette kaliteye yer verilmesidir. Kamu-özel sektör işbirliği olarak tanımlanan bu uygulamanın sağladığı yenilikler şunlardır: - Proje çerçevesinde ilk etapta kapsamdaki 47 müze ve ören yerinde bulunan 49 gişenin ortak işletim sistemine entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sistem sayesinde proje kapsamındaki müze ve ören yeri gişe işlemlerine ilişkin detaylı istatistikler ile satış ve geçiş verilerinin 30 saniyelik senkronlarla anlık olarak takibi yapılmaktadır. - İhaleler kapsamında el terminali ve elektronik turnike kurulumu yapılarak bilgisayarlı geçiş kontrol sistemine kavuşturulmuş, arazi şartları nedeniyle girişlerin ağırlıklı olarak araçlarla yapıldığı ören yerlerinde ise el terminalleri ile geçişlerin kontrolü ve işletim sistemine entegrasyonu sağlanmıştır. – Bilet gişelerine yerleştirilen kameralar aracılığı ile tüm müze ve ören yerlerindeki gişe ve turnike alanları Ankara’da bulunan izleme merkezimiz tarafından çalışma saatleri boyunca kesintisiz olarak izlenmekte, gerekli hallerde anında müdahale ile sorunların önlenmesi sağlanabilmektedir. Sistem kamera kayıtlarını 3 ay süre ile saklama kapasitesine sahiptir. -Biletleme ve giriş kontrol işlemlerinde gelişmiş teknoloji ürünü yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır. - Güncel teknoloji kullanılarak yenilenen bilet ve turnike sistemlerinde karekod kullanımı ile azami güvenlik sağlanmıştır. Bu çerçevede, tüm giriş biletleri en üst düzeyde güvenlik uygulamaları ile müze ve ören yerine özgü görseller kullanılarak yenilenmiştir. - Müze giriş biletleri ve kartlarının www.muze.gov.tr adresindeki web sitesi kanalı ile internet üzerinden satışı sağlanmıştır. -Gişeler ve internet satışlarının yanı sıra yoğun ziyaretçi alan müze ve ören yerlerimizde kurulan kiosklardan da nakit ve her tür banka-kredi kartı ile bilet satışı yapılabilmektedir. –Ana giriş araçları olan biletlerin ve Müzekart’ın yanı sıra 2011 yılında satışa sunulan ve müze ve ören yerlerine daha ekonomik ücretlerle giriş imkanının yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve alışveriş, yemek, eğlence mekanlarında indirim sağlayan Müzekart+ ve Museum Pass kartları, zengin içerikleri ile ziyaretçilerin tercihine sunulmuştur. -Ziyaretçi odaklı işletmecilik anlayışı ile ziyaret tecrübesini daha kaliteli hale getirecek, ziyaretçi memnuniyetini arttıracak projeler üzerinde çalışılmaktadır. -Paydaşlar arasında kültür ve şehir turizminin gelişimine ivme kazandıracak işbirliği projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. - Yerel istihdam olanakları geliştirilmektedir. -Yabancı dil bilen, iletişim becerileri gelişmiş personel gişelerimizde hizmet vermektedir. -Sistem ve uygulamada gelişmiş güvenlik ön planda tutulmaktadır. Projenin ilk aşamasında 13 il olan kapsam ikinci aşama ile toplamda 47 ile çıkarılmıştır.

SORU-10: Bakanlığımızca Müze ve örenyerlerimizin özelleştirilmesine ilişkin herhangi bir proje varmıdır?.

CEVAP-10 2008 yılında başlatılan Müzekart uygulamasının ardından, müzelerimizin ziyaretçi hizmetleri açısından gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile rekabet edebilecek düzeye getirilmesi ve bu alanda modern işletmecilik ve teknoloji kullanımı ile bir dönüşüm başlatılması amacıyla diğer bazı projeler de hayata geçirilmiştir.

2009 yılında yapılan “Müze ve Örenyerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi”, 24 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen “2. Aşama Müze ve Örenyerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerinin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi”, 13 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyon ve Yönetimi İşi İhalesi” ile 30 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen “2. Aşama Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi İhalesi” bazı basın ve yayın organlarınca özelleştirme olarak yorumlanmıştır. Oysa bilindiği üzere özelleştirmenin birinci şartı mülkiyet ve yönetimin kamudan özel sektöre devri olup, yukarıda adı geçen ihalelerin hiçbirinde bu çapta bir yetki devri söz konusu değildir. Anılan ihaleler, sözleşme süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile ve ihalede belirlenen oranlar üzerinden gelir paylaşımı karşılığında şartname ve sözleşmelerle tanımlanan işlerin yürütülmesine yönelik olarak yapılmıştır. Uygulamada merkezi idare ve denetim yetkileri korunarak, işleyiş ve hizmetlerin modernize edilmesi sağlanmıştır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu ihalelerde özelleştirme olarak tanımlanacak bir hak devri söz konusu olmamıştır ve müze ve ören yerlerimizle ilgili olarak özelleştirme niteliğinde bir çalışma yapılması da Bakanlığımızca öngörülmemektedir.

 


Müzekart Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1- Müzekart’ı Kimler Alabilir?

 

Cevap 1- Müzekart’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından alınabilir. Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile P indirimli Müzekart düzenlenir. Ayrıca, Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına Ankara gişe izleme merkezi ve Müzekart satış noktası tarafından Diplomatik Müzekart düzenlenir. Müzekart kişiye özel olup, kart sahibi dışında kişiler tarafından kullanılamaz, usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kartlara gişe/turnike personelince el konulur ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C. kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

Soru 3. Müzekart Basım İstasyonlarıNerelerdedir?

Cevap 3.

Müzekart Basım İstasyonları:

 

Soru 4-Müzekart’ın Fiyatı Ne Kadardır?

Cevap 4- Müzekart’ın fiyatı 40 TL.’dir.  Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere ‘‘8.2. maddesi Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere’’ öğrenci kimliği ibrazı şartı ile (Emekli Öğretmenler, Özel Dershane Öğretmenleri ile Üniversite Öğretim üye/görevlileri hariç) Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır.

Soru 5. Toplu Müzekart Alımlarında İndirim Uygulanır mı?

Cevap 5. Müzekart İndirim Oranları

 

 

Müzekart Adedi İndirim Oranı

1000-2500

% 2

2500 - 5000

% 3

5000-10.000

% 7

10.000- 25.000

% 10

25.000 üstü

% 15

100.000 üstü

% 20

Soru 6- Müzekart Hangi Müze ve Örenyerlerinde Geçerli ve Nerelerde Geçerli Değildir? 

Cevap 6- Bakanlığımıza bağlı bulunan tüm müze ve örenyerlerinin (Elektronik Turnike Sistemi olan her bir Müze ve Örenyerinde yılda iki giriş hakkı olmak suretiyle) kapılarını 1 (bir) yıl boyunca açan Müzekart; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise, Aya İrini Anıt Müzesi gibi taşıma kapasitesi düşük olan ve aşırı ziyaretçi yüklenmesi sonucunda tarihi dokusunun muhafaza edilemeyeceği düşünülen yerlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.

Soru 7. Müzekart’ın Teknik Özellikleri Nelerdir ve Hangi Bilgiler Sistemde Saklanır?

Cevap 7. Müzekart turnike sistemi olan tüm müze ve örenyerlerinde kullanılabilir. Kartın geçerlilik süresi devam ettiği müddetçe turnike sistemi çalışır. Okunan kart bilgileri ana merkezde toplanır ve hangi kartın hangi tarihte, hangi müzeyi ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı gibi bilgiler sistemde depolanır.

 

Soru 8.  Müzekart’ın Kayıp Yada Çalınması Durumunda Ne Yapılmalı?

Cevap 8. Müzekart sahibi dışında kişiler tarafından kullanılamaz. Çalınması yada kaybolması halinde en yakın Müzekart Basım İstasyonundan 40 TL karşılığında yeniden temin edilebilir.

Soru 9. Süresi Biten Müzekart İçin Ne Yapılmalıdır?

Cevap 9.  Süresi biten Müzekartların süresinin uzatılması mümkün  olmadığından kişiler  tarafından yeniden başvuru yapılmalıdır.

Soru 10. Geçici Müzekart Nedir?
Cevap 10
. Müzekart ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart Basım İstasyonu bulunan yerlerde asıl Müzekarta dönüştürülür.

 
Gişe İzleme Merkezi ve Müzekart Satış Noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:18 06420 Yenişehir ANKARA
0 312 435 40 14- 15
444 MÜZE (6893) 
www.muzekart.com/
www.muze.gov.tr
muzekart@kulturturizm.gov.tr

Think 
GREEN before printing this page. 
Cevreye duyarliliginizdan dolayi lutfen gerekmedikce cikti almayiniz.

Geleneksel El Sanatları Sıkça Sorulan Sorular

SORU-1 : Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü’ne nasıl tedarikçi olunur?


CEVAP-1 :
 Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün amacı El Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak ve satın alma yoluyla üreticiye pazar imkanı sağlamaktır. Bu çerçevede üretimini yaptığınız çalışmalarınızdan 35 adeti geçmeyecek şekilde matbu dilekçeyle müracaat edildiği takdirde, El Sanatları Uzmanları Kurulunda ürünleriniz değerlendirilmeye alınacak, değerlendirme sonucu uygun görülen ürünlerden sipariş verilebilecektir. El Sanatları Uzmanlar Kurulunun rutin bir toplantı tarihi bulunmamakta olup; yapılacak toplantı tarihleri Bakanlığımız İnternet sitesi (http://www.kulturturizm.gov.tr) ve Sanal Satış Mağazamızdan (http://www.ges.gov.tr) duyurulmaktadır. Yapmış olduğunuz özgün çalışmaların Uzmanlar Kurulunca kabul görülenleri yalnızca İşletme Müdürlüğümüz mağazalarında satılmak üzere alımı yapılmaktadır.

Bu nedenle toplantı tarihinin takip edilerek; Ürün Örnek Teslim Formu ile ürün örneklerinizin El Sanatları Uzmanlar Kurulunun toplantı tarihi belirlendikten sonra gönderilmesi gerekmektedir. 

SORU-2 : Kitap satış bayiiniz olabilir miyim, olabilirsem nasıl başvuru yapabilirim?


CEVAP-2 :
 Türkiye genelinde büyük kitapevleriyle sözleşme yaparak, Bakanlığımız yayınlarının okuyucuya ulaşması hususunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bayii anlaşması imzalanan kitapevleri Bakanlık yayınlarını indirimli olarak temin etmektedirler.

 

Bayilik anlaşması imzalanarak bayiliği onaylanan kitapevleri sanal satış mağazamızdan (www.gelenekselelsanatlari.gov.tr) kendilerine tanımlanan üyelik bilgileri ile giriş yaparak internet aracılığı ile sipariş verebilecek ve satış sırasında seçilen kargo ile ürünleri en kısa sürede adresine teslim edilecektir.

SORU-3 : El Sanatları üreticisiyim, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlara nasıl katılabilirim?

CEVAP-3
 : Kurumumuza yazılı olarak başvuru yaparak iletişim bilgilerini bildiren üreticiler fuar zamanlarında değerlendirmeye alınarak ilgili fuara olan ihtiyaç doğrultusunda uygun görülen üreticilerin fuara katılımı sağlanır.

SORU-4 : Ürünlerinizi internet üzerinden satın alabilir miyiz?

CEVAP-4 :
 Evet, ürünlerimizi sanal satış mağazamız olan www.ges.gov.tr adresi üzerinden kredi kartınız ile satın alabilirsiniz. Sanal satış mağazamız 128 bit SSL sertifikasyonuna sahiptir. Bu nedenle internet üzerinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
 

Personel Sıkça Sorulan Sorular
SORU-1: .......... Üniversitesi ………. bölümü mezunuyum, askerliğimi tamamladım, Dösim kadrosunda uygun bir pozisyonda yer almak istiyorum.


CEVAP-1
: 21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun hükümleri gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçici işçi alımı durdurulmuş ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun değişik 4/B maddesi gereğince Sözleşmeli Personel pozisyonuna atanacaklara sınav şartı getirilmiştir. Kurumumuzca şu aşamada personel alımı yapılmamaktadır. Personel alımına ilişkin durumlarda ise basın yayın organları aracılığıyla duyuru yapılacak olup, KPSS puan sıralamasına göre işlem yapılacaktır.


SORU-2:
 Kültür Bakanlığı DÖSİM’ de 4/b li olarak çalışmaktayım. Sanat tarihçilerin ne zaman teknik kadroya geçirileceği konusunda ve sözleşmeli öğretmenlere verilen kadrolar bizlere de verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyorum.


CEVAP-2
: Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 10/10/2008 tarih ve 185031 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bahsi geçen görüş yazımıza 07/01/2009 tarih ve 19428 sayılı yazıda “kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden büro personeli ve diğer teknik hizmet personelinin nitelikleri, bu statüde personel istihdam eden tüm kamu kurum ve kuruluşları itibariyle genelleştirildiğinden Kurumunuzda “büro personeli” olarak sözleşmeli statüde çalışan personelin “diğer teknik personel personeli ”olarak değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir.

Ayrıca, Merkez Müdürlüğümüz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli pozisyonda istihdam edilip, öğrenim durumları ve nitelikleri itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A/4 numaralı bendi kapsamına alınması hususunda 20/03/2009 tarih ve 54855 sayılı yazımızla Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımıza Maliye Bakanlığınca herhangi bir cevap verilmediğinden konu ile ilgili bir işlem yapılamamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların, anılan kanunun 4/A maddesine göre memur kadrosuna geçirilebilmesine ilişkin Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve belge ulaşmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 10/10/2008 tarih ve 185031 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bahsi geçen görüş yazımıza 07/01/2009 tarih ve 19428 sayılı yazıda “kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden büro personeli ve diğer teknik hizmet personelinin nitelikleri, bu statüde personel istihdam eden tüm kamu kurum ve kuruluşları itibariyle genelleştirildiğinden Kurumunuzda “büro personeli” olarak sözleşmeli statüde çalışan personelin “diğer teknik personel personeli ”olarak değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir.

 Ayrıca, Merkez Müdürlüğümüz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince sözleşmeli pozisyonda istihdam edilip, öğrenim durumları ve nitelikleri itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A/4 numaralı bendi kapsamına alınması hususunda 20/03/2009 tarih ve 54855 sayılı yazımızla Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımıza Maliye Bakanlığınca herhangi bir cevap verilmediğinden konu ile ilgili bir işlem yapılamamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Merkez Müdürlüğümüz 14/06/2010 tarih ve 125184 sayılı yazı ile tekrar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne pozisyon iptal ve ihdas cetvelleri ve il bazında dağılım listeleri gönderilmiş olup, bahsi geçen yazımızın sonucuna göre taleple ilgili işlem yapılacaktır.

SORU-3: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki DÖSİM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) 'ne bağlı kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. Kurumlar arası tayin olmam mümkün müdür?


CEVAP-3
: Merkez Müdürlüğümüz işçi statüsünde çalışan personelin kurum değişikliği yapması  mümkün bulunmamaktadır.

 

Müze İstatiskleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
SORU:Müze ve Örenyerlerinin ziyaretçi istatistiklerine nasıl ulaşabilirim?.

CEVAP:Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerleri ziyaretçi istatistiklerine http://dosim.kulturturizm.gov.tr adresimizin Müzeler ve Örenyerleri başlığından ulaşabilirsiniz.