Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönerge

Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız

Ekleri görüntülemek için tıklayınız